Cuộc thi hùng biện năm 2021 Talk Leon

06/14/2021-Chưa đầy một phút đọc

Ngày 6 tháng 12 là cuộc thi hùng biện tiếng Nhật.
Hai người từ Shinjuku Gyoen Gakuin đã tham gia.Các thầy cô cũng vào ủng hộ!
Cho đến ngày nay, các học sinh và giáo viên đã thực hành rất nhiều.
Rất tiếc, học sinh không đạt giải nhưng được nhận xét và phần thưởng kỷ niệm.
Xin chúc mừng! !

tags: , , , , , , ,