Khóa Học kỳ nghỉ- làm việc

Khóa học kỳ nghỉ làm việc là một khóa học dành cho người có thị lực visa làm việc ở Nhật hay người dành kỳ nghỉ ở Nhật trong một thời gian cụ thể.Là khóa học giúp người học trau dồi kỹ năng tiếng Nhật cần thiết để có thể tham gia chương trình làm việc tại Nhật Bản.

Để tham gia vào chương trình kỳ nghỉ làm việc, ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu sau đây.

1. Người có thị lực visa ngày nghỉ làm việc ở Nhật hay người có thị lực visa dành kỳ nghỉ ở Nhật trong một thời gian cụ thể
2. Người có sức khỏe, có sự nghiệp lành mạnh và không có tiểu sử phạm tội
3. Tham gia kỳ thi khả năng tiếng Nhật N3 trở nên

Thời gian tuyển sinh khóa học kỳ nghỉ-làm việc

Nộp đơn được chấp nhận bất cứ lúc nào, xin vui lòng hãy trao đổi ngày bắt đầu học.

Chi phí khóa học kỳ nghỉ-làm việc

(Áp dụng từ ngày mùng một tháng 7 năm 2019)

Thời hạn3 tháng2 tháng1 tháng
Khóa học,Tiền ký túc* Tổng ( Yên )300,000215,000120,000

*Chi phí bao gồm tiền ký túc xá
*Chi phí không bao gồm phí tài liệu, sách vở
*Có giới hạn về số lượng người tham gia, vậy nên thể xảy ra trường hợp không thể tham gia.

Thời gian học của khóa học kỳ nghỉ-làm việc

Một tuần 5 buổi( Thứ hai~Thứ sáu)
Ca sáng: 9:00 ~12:30
Ca chiều: 1:20~4:50
45 Phút×4 Tiết/ 1 ngày