/ * Yahoo * /

Chúc mừng bạn đã vượt qua kỳ thi JLPT.

Xuất bản vào ngày 09/17/2021

Kết quả của JLPT đã ra mắt!Hoa quả…

Tìm hiểu thêm

Thư pháp lớp Shinjuku Gyoen Gakuin

Xuất bản vào ngày 02/25/2021

Đó là trạng thái của đẳng cấp Shinjuku Gyoen Gakuin. ...

Tìm hiểu thêm
Bài học trên lớp Shinjuku Gyoen Gakuin

Hát một bài hát và học tiếng Nhật

Xuất bản vào ngày 02/06/2021

Đó là một trạng thái của đẳng cấp Nhật Bản.Tất cả mọi người ...

Tìm hiểu thêm
Hoàn thành Shinjuku Gyoen Gakuin

Lễ tốt nghiệp của sinh viên Shinjuku Gyoen Gakuin hôm nay

Xuất bản vào ngày 09/18/2020

Sinh viên ngắn hạn có lớp học cuối cùng hôm nay ...

Tìm hiểu thêm

Trường Shinjuku Gyoen Gakuin

Xuất bản vào ngày 09/07/2020

Tổ chức sinh nhật cho học sinh. ...

Tìm hiểu thêm

Lớp hai đã kết thúc! !

Xuất bản vào ngày 02/14/2020

Hôm nay là tiết…

Tìm hiểu thêm
Dịch sang ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn »