/ * Yahoo * /

Tôi đã làm một teru teru bozu

Xuất bản vào ngày 05/18/2021

Teru Teru Bozu với mọi người trong lớp ...

Tìm hiểu thêm
Shinjuku Gyoen

Tổ chức sinh nhật cho học sinh.

Xuất bản vào ngày 04/08/2021

Sinh viên hai mươi tuổi lớp 0011 ...

Tìm hiểu thêm
Trường Nhật Bản Shinjuku Gyoen Gakuin

Tìm kiếm sinh viên tháng 2021 năm 10

Xuất bản vào ngày 03/16/2021

Chúng tôi đang tìm kiếm sinh viên vào tháng 2021 năm 7. ...

Tìm hiểu thêm

Lễ tốt nghiệp

Xuất bản vào ngày 03/06/2021

Chúc mừng bạn đã tốt nghiệp hôm nay ...

Tìm hiểu thêm

Thư pháp lớp Shinjuku Gyoen Gakuin

Xuất bản vào ngày 02/25/2021

Đó là trạng thái của đẳng cấp Shinjuku Gyoen Gakuin. ...

Tìm hiểu thêm
Bài học trên lớp Shinjuku Gyoen Gakuin

Hát một bài hát và học tiếng Nhật

Xuất bản vào ngày 02/06/2021

Đó là một trạng thái của đẳng cấp Nhật Bản.Tất cả mọi người ...

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm sinh viên tháng 2021 năm 7

Xuất bản vào ngày 01/10/2021

Chúng tôi đang tìm kiếm sinh viên vào tháng 2021 năm 7. ...

Tìm hiểu thêm

Thông báo cuối năm và năm mới

Xuất bản vào ngày 12/25/2020

Nghỉ đông từ ngày 12 tháng 26 đến ngày 1 tháng 6 ...

Tìm hiểu thêm

Tôi đã làm một bài kiểm tra cho học sinh mới.

Xuất bản vào ngày 11/30/2020

Ngày này là một học sinh lớp một ...

Tìm hiểu thêm

Một du học sinh đã đến Nhật Bản.

Xuất bản vào ngày 11/29/2020

Du học dự kiến ​​nhập học vào tháng 4 năm nay ...

Tìm hiểu thêm
Dịch sang ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn »