/ * Yahoo * /
Shinjuku Gyoen

Tổ chức sinh nhật cho học sinh.

Xuất bản vào ngày 04/08/2021

Sinh viên hai mươi tuổi lớp 0011 ...

Tìm hiểu thêm
Trường Nhật Bản Shinjuku Gyoen Gakuin

Tìm kiếm sinh viên tháng 2021 năm 10

Xuất bản vào ngày 03/16/2021

Chúng tôi đang tìm kiếm sinh viên vào tháng 2021 năm 7. ...

Tìm hiểu thêm

Thông báo cuối năm và năm mới

Xuất bản vào ngày 12/25/2020

Nghỉ đông từ ngày 12 tháng 26 đến ngày 1 tháng 6 ...

Tìm hiểu thêm

Tôi đã làm một bài kiểm tra cho học sinh mới.

Xuất bản vào ngày 11/30/2020

Ngày này là một học sinh lớp một ...

Tìm hiểu thêm

Tin tức Cer Lễ khai giảng 201904

Xuất bản vào ngày 04/18/2019

✅ Tuyển dụng…

Tìm hiểu thêm

Cựu sinh viên tốt nghiệp

Xuất bản vào ngày 04/18/2019

Cựu sinh viên đến trường.tại trường Đại học…

Tìm hiểu thêm

Báo cáo trường học

Xuất bản vào ngày 04/09/2019

Chúng tôi đã bắt đầu…

Tìm hiểu thêm

Báo cáo của trường | Báo cáo của trường tháng 4 năm 2019 Lễ tốt nghiệp

Xuất bản vào ngày 04/03/2019

Trong báo cáo của trường vào tháng 2019 năm 3 ...

Tìm hiểu thêm

Báo cáo | Về cuộc sống ở Jpana

Xuất bản vào ngày 01/30/2019

Lễ trưởng thành tuần trước ...

Tìm hiểu thêm

Báo cáo | Về cuộc sống ở Jpana

Xuất bản vào ngày 01/30/2019

Lễ trưởng thành tuần trước ...

Tìm hiểu thêm
Dịch sang ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn »