Khóa học hè | Hoạt động phần 2

08/09/2019-Chưa đầy một phút đọc

Trường Nhật ngữ Shinjuku Gyoen Gakuin có một số học sinh học tiếng Trung Quốc.
Vào ngày này, chúng tôi đã tương tác với các sinh viên Trung Quốc đang học tại Shinjuku Gyoen Gakuin.
Chúng tôi đã nói bằng tiếng nước ngoài (tiếng Nhật, tiếng Trung)!