KHÓA HỌC

Khóa học ngắn hạn

Khóa học này rất lý tưởng cho những ai muốn tập trung và học tiếng Nhật trong một khoảng thời gian ngắn.
Mục đích là để nâng cao trình độ tiếng Nhật. Chương trình giảng dạy được xác định theo nhu cầu của học sinh.

Trình độ khóa học ngắn hạn

Tiêu chuẩn cư trú Nhật Bản

Thời gian nộp đơn ngắn hạn

Vui lòng nộp đơn ít nhất một tháng trước khi bạn muốn tham gia khóa học.

Chi phí khóa học ngắn hạn
(Áp dụng từ ngày 2024 tháng 6 năm 1)
Khóa học
Thời gian
6 tháng 3 tháng 1 tháng
Phí nhập học
Học phí
22,000 JPY
350,000 JPY
22,000 JPY
180,000 JPY
22,000 JPY
62,000 JPY
Tổng (yên) 372,000 JPY 202,000 JPY 84,000 JPY
Lưu ý) Chi phí của các tài liệu giảng dạy sẽ được thu thập với chi phí thực tế.
Giờ học ngắn hạn

5 ngày một tuần (Thứ Hai đến Thứ Sáu)
Sáng: 9: 20-12: 50
Chiều: 1: 10-4: 40
45 phút x 4 giờ / 1 ngày

Dịch sang ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn »