khóa học ngắn hạn 短期コース

Khóa học ngắn hạn là khóa học dành cho những ai muốn học tiếng Nhật trong một khoảng thời gian ngắn với much đích có thể sử dụng tiếng Nhật thành thạo hơn trong các lĩnh vực. Chương trình giảng dạy sẽ được soạn thảo dựa theo nhu cầu của học sinh.
短期間に集中して日本語を学びたい方に最適なコースです。
日本語の運用力強化を目的とします。学生のニーズに合わせ、カリキュラムを決定します。

Yêu cầu đối với người tham gia khóa học ngắn hạn 短期コース受講資格

Người có thị lực visa tạm trú tại Nhật
日本滞在資格取得者

Thời hạn tuyển sinh khóa học ngắn hạn 短期コース募集時期

Hãy nộp đơn trước 1 tháng từ khi có nguyện vọng muốn tham gia khóa học
コース参加希望一ヶ月前までに申し込みください。

Chi phí khóa học ngắn hạn 短期コース費用

(Áp dụng từ ngày mùng một tháng 1 năm 2020) (2020年1月1日より適用)

コース
Thời kỳ 期 間
6 tháng3 tháng1 tháng
Phí Nhập Học
Tiền Học Phí
20,000
330,000
20,000
167,000
20,000
58,400
Tổng cộng350,000187,00078,400

Lưu ý: Phí tài liệu thu theo phí thực tế
注)教材費等は実費徴収とします。

Thời gian học khóa học ngắn hạn 短期コース授業時間

Tuần 5 buổi( Thứ hai~ Thứ sáu) 週5日制(月曜日~金曜日)
Ca sáng: 9:00~12:30 午前の部: 9:00~12:30
Ca chiều: 1:20~4:50 午後の部: 1:20~4:50
45 Phút×4 tiết học/1 Ngày 45分×4時限/1日