Tokyo Disneyland đầu tiên !! "Uzbekistan"

07/30/2018-Chưa đầy một phút đọc

Hi there! Tôi là Sodik! !
Tôi đã đến Disneyland vào ngày 7 tháng 26 để tham quan trường học.
Tôi vào Disneyland lúc khoảng 10 giờ.
Tôi rất thích các điểm tham quan khác nhau với mọi người trong lớp và điều đó thực sự thú vị.
Cướp biển Caribbean và du lịch rừng rậm cũng rất vui vẻ và tôi muốn đi cùng với mọi người ở trường một lần nữa!

добрый день! Я хочу признать свою чувству в диснейленда. я там был очен рад. У мне в такой день первый раз. Я несколько лет назад ехал на Диснейленд но там не был так как сегодняшний день. я там был один, по-моему для этого не был так рад! но Токио Диснейленд было круто в моем жизни. я не когда не забуду в той день. я хочу по благодарю за директора школа и учителях.