Chúng tôi đang làm một bộ phim cho các học sinh mới của trường Nhật Bản Shinjuku Gyoen Gakuin!

06/23/2020-Chưa đầy một phút đọc

Chúng tôi đang thực hiện một bộ phim để gửi đến các học sinh mới của trường Nhật Bản Shinjuku Gyoen Gakuin trong năm nay.
Tôi chưa biết nên sử dụng cảnh nào, nhưng mọi người đều vui vẻ hợp tác trong buổi chụp.
Xin vui lòng xem một phần của video ghi lại.