/ * Yahoo * /
Trường Nhật Bản Shinjuku Gyoen Gakuin

Tìm kiếm sinh viên tháng 2021 năm 10

Xuất bản vào ngày 03/16/2021

Chúng tôi đang tìm kiếm sinh viên vào tháng 2021 năm 7. ...

Chi tiết

Lễ tốt nghiệp

Xuất bản vào ngày 03/06/2021

Chúc mừng bạn đã tốt nghiệp hôm nay ...

Chi tiết

Tìm kiếm sinh viên tháng 2021 năm 7

Xuất bản vào ngày 01/10/2021

Chúng tôi đang tìm kiếm sinh viên vào tháng 2021 năm 7. ...

Chi tiết

Thông báo cuối năm và năm mới

Xuất bản vào ngày 12/25/2020

Nghỉ đông từ ngày 12 tháng 26 đến ngày 1 tháng 6 ...

Chi tiết
Trường Nhật Bản Shinjuku Gyoen Gakuin

Tìm kiếm sinh viên tháng 2021 năm 4

Xuất bản vào ngày 08/04/2020

Chúng tôi đang tìm kiếm sinh viên vào tháng 2021 năm 4. ...

Chi tiết

Tìm kiếm sinh viên tháng 2021 năm 1

Xuất bản vào ngày 07/18/2020

Chúng tôi đang tìm kiếm sinh viên vào tháng 2021 năm 1. ...

Chi tiết
Trường Nhật ngữ Tokyo Gyoen Gakuin BLOG

Ứng dụng hoàn thành vào tháng 2020 năm 10

Xuất bản vào ngày 06/18/2020

Tháng 2020 năm 10 Việc nhận học sinh đã kết thúc ...

Chi tiết

Các bạn học sinh thân mến, trường sẽ bắt đầu từ ngày 5 tháng 27

Xuất bản vào ngày 05/27/2020

Gửi đến tất cả học sinh Trường là ngày 5 tháng 27 ...

Chi tiết

Tuyển dụng cho sinh viên tháng mười là đến cuối tháng sáu

Xuất bản vào ngày 05/14/2020

Chúng tôi đang tìm kiếm sinh viên vào tháng 2020 năm 10 ...

Chi tiết

Lễ tốt nghiệp tại trường Nhật ngữ Shinjuku Gyoen Gakuin

Xuất bản vào ngày 03/03/2020

Hôm nay là trường Nhật ngữ Shinjuku Gyoen Gakuin ...

Chi tiết
Dịch sang ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn »