/ * Yahoo * /
Trường

Nhận đơn cho tháng 2020 năm 10

Xuất bản vào ngày 06/18/2020

Chúng tôi đang tuyển sinh viên cho tháng 2020 năm 10. Giáo dục

Đọc Thêm

Các bạn học sinh thân mến, trường sẽ bắt đầu từ ngày 5 tháng 27

Xuất bản vào ngày 05/27/2020

Các bạn học sinh thân mến, ngày 5 tháng 27 ...

Đọc Thêm

Tuyển dụng cho sinh viên tháng mười là đến cuối tháng sáu

Xuất bản vào ngày 05/14/2020

Chúng tôi đang tìm kiếm sinh viên tháng 2020 năm 10 ...

Đọc Thêm

Lễ tốt nghiệp tại trường Nhật ngữ Shinjuku Gyoen Gakuin

Xuất bản vào ngày 03/03/2020

Hôm nay là trường Nhật Bản Shinjuku Gyoen Gakuin ...

Đọc Thêm
Học tiếng Nhật + ở tại Nhật Bản

Giảm giá khóa học tiếng nhật dành cho người đi làm học trong các kỳ nghỉ

Xuất bản vào ngày 02/07/2020

Giảm giá khóa học trong một thời gian giới hạn

Đọc Thêm

Đang tuyển sinh khóa học lên kỳ tháng 7 năm 2020.

Xuất bản vào ngày 02/06/2020

Tại Shinjuku Gyoen Gakuin, hãy tham gia 20 khóa học

Đọc Thêm

Chúc mừng năm mới.

Xuất bản vào ngày 01/08/2020

Xin chúc mừng ...

Đọc Thêm
Dịch sang ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn »