/ * Yahoo * /
 • Hướng dẫn tuyển sinh đại học

  Về trường

  Trường Nhật ngữ Shinjuku Gyoen Gakuin có nhiều thành tích trong các trường đại học hàng đầu Nhật Bản. Cần phải biết các quy tắc của Nhật Bản, chẳng hạn như các cuộc phỏng vấn và sơ yếu lý lịch, trước khi đi học hoặc nhận một công việc.
  Biết các quy tắc của Nhật Bản có thể tạo sự khác biệt cho người nước ngoài khác. Trường tiếng Nhật, Shinjuku Gyoen Gakuin có rất nhiều thông tin về các trường đại học, cao đẳng và trường dạy nghề để học tập tại Nhật Bản. Chúng tôi cung cấp hướng dẫn về hướng dẫn nghề nghiệp, phỏng vấn thực hành cho kỳ thi tuyển sinh, cung cấp hướng dẫn về sự tiến bộ cá nhân và báo cáo về kinh nghiệm làm bài kiểm tra của sinh viên tốt nghiệp đã vào một trường đại học danh tiếng.

 • Hướng dẫn tuyển sinh đại học

  Về trường

  Trường Nhật ngữ Shinjuku Gyoen Gakuin có nhiều thành tích trong các trường đại học hàng đầu Nhật Bản. Cần phải biết các quy tắc của Nhật Bản, chẳng hạn như các cuộc phỏng vấn và sơ yếu lý lịch, trước khi đi học hoặc nhận một công việc.
  Biết các quy tắc của Nhật Bản có thể tạo sự khác biệt cho người nước ngoài khác. Trường tiếng Nhật, Shinjuku Gyoen Gakuin có rất nhiều thông tin về các trường đại học, cao đẳng và trường dạy nghề để học tập tại Nhật Bản. Chúng tôi cung cấp hướng dẫn về hướng dẫn nghề nghiệp, phỏng vấn thực hành cho kỳ thi tuyển sinh, cung cấp hướng dẫn về sự tiến bộ cá nhân và báo cáo về kinh nghiệm làm bài kiểm tra của sinh viên tốt nghiệp đã vào một trường đại học danh tiếng.

 • Hướng dẫn tuyển sinh đại học

  Về trường

  Trường Nhật ngữ Shinjuku Gyoen Gakuin có nhiều thành tích trong các trường đại học hàng đầu Nhật Bản. Cần phải biết các quy tắc của Nhật Bản, chẳng hạn như các cuộc phỏng vấn và sơ yếu lý lịch, trước khi đi học hoặc nhận một công việc.
  Biết các quy tắc của Nhật Bản có thể tạo sự khác biệt cho người nước ngoài khác. Trường tiếng Nhật, Shinjuku Gyoen Gakuin có rất nhiều thông tin về các trường đại học, cao đẳng và trường dạy nghề để học tập tại Nhật Bản. Chúng tôi cung cấp hướng dẫn về hướng dẫn nghề nghiệp, phỏng vấn thực hành cho kỳ thi tuyển sinh, cung cấp hướng dẫn về sự tiến bộ cá nhân và báo cáo về kinh nghiệm làm bài kiểm tra của sinh viên tốt nghiệp đã vào một trường đại học danh tiếng.

 • Hướng dẫn tuyển sinh đại học

  Về trường

  Trường Nhật ngữ Shinjuku Gyoen Gakuin có nhiều thành tích trong các trường đại học hàng đầu Nhật Bản. Cần phải biết các quy tắc của Nhật Bản, chẳng hạn như các cuộc phỏng vấn và sơ yếu lý lịch, trước khi đi học hoặc nhận một công việc.
  Biết các quy tắc của Nhật Bản có thể tạo sự khác biệt cho người nước ngoài khác. Trường tiếng Nhật, Shinjuku Gyoen Gakuin có rất nhiều thông tin về các trường đại học, cao đẳng và trường dạy nghề để học tập tại Nhật Bản. Chúng tôi cung cấp hướng dẫn về hướng dẫn nghề nghiệp, phỏng vấn thực hành cho kỳ thi tuyển sinh, cung cấp hướng dẫn về sự tiến bộ cá nhân và báo cáo về kinh nghiệm làm bài kiểm tra của sinh viên tốt nghiệp đã vào một trường đại học danh tiếng.

Hồ sơ theo dõi học tập

Trường Sau đại học Tsukuba, Trường Sau đại học Chiba, Trường Sau đại học Waseda, Trường Sau đại học Bách khoa Tokyo, Trường Sau đại học Musashino, Trường Sau đại học Toyo, Trường Sau đại học Hitotsubashi, Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo, Trường Sau đại học Đại học Mejiro, Trường Sau đại học Mejiro

Theo dõi hồ sơ vào đại học

Đại học Ngoại ngữ Kanda, Đại học Takushoku, Đại học Musashino, Đại học Thương mại Takasaki, Đại học Nihon, Đại học Reitaku, Đại học Tokyo Fuji, Đại học Daito Bunka, Đại học Aoyama Gakuin, Đại học Khoa học Tokyo, Đại học Nihon Keizai, Đại học Toyo Đại học Quốc tế Tokyo, Học viện Công nghệ Shonan

Thành tích học nghề

Cao đẳng kỹ thuật Cao đẳng kỹ thuật trung tâm, Cao đẳng chăm sóc trẻ em phúc lợi Tokyo, Cao đẳng du lịch & khách sạn Sundai, Cao đẳng ngoại ngữ và kinh doanh Sundai, Cao đẳng kinh doanh quốc tế Fuji, Cao đẳng điện tử Nhật Bản, Cao đẳng đa phương tiện Tokyo, Cao đẳng dinh dưỡng Saeki, Tokyo Nhật Bản Cao đẳng Kỹ thuật Xây dựng, Cao đẳng Kinh doanh Ngoại ngữ, Nissho Bookkeeper Cao đẳng Phúc lợi Mitaka, Cao đẳng Nihon Kogakuin, Trường Kinh doanh Nakano, Cao đẳng Kỹ thuật Hệ thống Yokohama, Cao đẳng Y tế và Y tế Nhật Bản, Cao đẳng Y tế và Y tế Nhật Bản, Cao đẳng Kinh doanh Quốc tế Tokyo , Cao đẳng sáng tạo Nissho, Đại học Kinh tế Kanagawa

Thông tin tham khảo
Bạn có thể xem thông tin nghề nghiệp như trường đại học (trường sau đại học) và trường dạy nghề.

URL "Du học Nhật Bản":https://www.studyjapan.jp
Hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Trung (Đơn giản hóa / truyền thống), tiếng Việt, tiếng Nepal, tiếng Thái và tiếng Hàn.

Dịch sang ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn »