Thư pháp lớp Shinjuku Gyoen Gakuin

02/25/2021-Chưa đầy một phút đọc

Đó là trạng thái của đẳng cấp Shinjuku Gyoen Gakuin.
Học sinh đang thử thách viết thư pháp.Tôi đang viết các ký tự khác nhau.

tags: , , , , , , ,