Hỗ trợ học lên cao

08/31/2020-Chưa đầy một phút đọc

Chúng tôi hỗ trợ giáo dục nâng cao.
Tôi hy vọng tất cả các bạn có thể tiếp tục đến trường tiếp theo.
Hãy làm hết sức mình!

Trường Nhật Bản Shinjuku Gyoen Gakuin

Trường Nhật Bản Shinjuku Gyoen Gakuin