Trường Nhật ngữ Shinjuku Gyoen Gakuin ngày hôm nay

08/10/2020-Chưa đầy một phút đọc
Hôm nay tôi chuẩn bị bánh gạo cho một học sinh sinh nhật trong kỳ nghỉ hè.
Chúc mừng sinh nhật

Trường Nhật Bản Shinjuku Gyoen Gakuin Trường Nhật Bản Shinjuku Gyoen Gakuin Trường Nhật Bản Shinjuku Gyoen Gakuin Trường Nhật Bản Shinjuku Gyoen Gakuin