Trường Nhật ngữ Shinjuku Gyoen Gakuin ngày hôm nay

08/10/2020-Chưa đầy một phút đọc

Đó là một bữa tiệc cơm nắm.
Mọi người đều thích làm và ăn.
Ở lớp này, con trai nấu cơm.
Món này rất ngon.
Trường Nhật Bản Shinjuku Gyoen Gakuin Trường Nhật Bản Shinjuku Gyoen Gakuin Trường Nhật Bản Shinjuku Gyoen Gakuin Trường Nhật Bản Shinjuku Gyoen Gakuin Trường Nhật Bản Shinjuku Gyoen Gakuin Trường Nhật Bản Shinjuku Gyoen Gakuin Trường Nhật Bản Shinjuku Gyoen Gakuin Trường Nhật Bản Shinjuku Gyoen Gakuin Trường Nhật Bản Shinjuku Gyoen Gakuin Trường Nhật Bản Shinjuku Gyoen Gakuin Trường Nhật Bản Shinjuku Gyoen Gakuin Trường Nhật Bản Shinjuku Gyoen Gakuin