Đến buổi họp giao ban

07/10/2020-Chưa đầy một phút đọc

Học sinh và giáo viên tham gia vào một buổi thông tin trường kỹ thuật.
Các sinh viên đã tìm thấy trường họ muốn đến?
Chúng ta hãy làm việc cùng nhau để mọi người ở Shinjuku Gyoen Gakuin có thể vào trường mà họ chọn!

Buổi họp giao ban tuyển sinh Shinjuku Gyoen GakuinBuổi họp giao ban tuyển sinh Shinjuku Gyoen Gakuin Buổi họp giao ban tuyển sinh Shinjuku Gyoen GakuinBuổi họp giao ban tuyển sinh Shinjuku Gyoen Gakuin Buổi họp giao ban tuyển sinh Shinjuku Gyoen Gakuin