Việc làm của sinh viên tốt nghiệp đã được quyết định.

06/29/2020-Chưa đầy một phút đọc

Một sinh viên người Uzbekistan tốt nghiệp trường Nhật ngữ Shinjuku Gyoen Gakuinし た😆😆😆
Anh tốt nghiệp trường Nhật Bản Shinjuku Gyoen Gakuin vào tháng 3 năm nay và đang chuẩn bị cho một công việc.
Và cuối cùng là công việc của anh ấyDường như đã có visa lao động.✌🏻
Các sinh viên tốt nghiệp bây giờ làm việc cho một nhà xuất khẩu các bộ phận xe hơi.
Trước khi tôi gặp anh ấy một thời gian, tiếng Nhật của tôi đã được cải thiện❣️❣️

Tôi rất vui vì sinh viên tốt nghiệp sẽ đến.
Chúc mừng bạn đã tìm được việc làm!

Shinjuku GyoenJLS