Các bạn học sinh thân mến, trường sẽ bắt đầu từ ngày 5 tháng 27

05/27/2020-Chưa đầy một phút đọc

Cho sinh viên

Trường bắt đầu vào ngày 5 tháng 27.

Khi tôi đến trường
★ Đo nhiệt độ của bạn tại văn phòng!
★ Hãy chắc chắn để đeo mặt nạ. Nếu bạn quên mặt nạ của bạn, xin vui lòng đến văn phòng của chúng tôi.
★ Rửa tay.
★ Mang bài tập về nhà của bạn.

Trang chủ cho tin tức từ trường họcFacebookCho tôi biết.
trang chủ,FacebookNhìn vào