Gakuin

03/16/2020-Chưa đầy một phút đọc

Thời gian nghỉ học là thời gian thư giãn.
Đó là "con bò đen" để đá và chơi cánh.
"Darkau" đến từ tiếng Việt,
Trong tiếng Trung, nó được gọi là "Jens".

Đây là một bữa ăn trong giờ giải lao và chơi jenga.