Lễ tốt nghiệp tại trường Nhật ngữ Shinjuku Gyoen Gakuin

03/03/2020-Chưa đầy một phút đọc

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của trường Nhật ngữ Shinjuku Gyoen Gakuin. Chúc mừng bạn tốt nghiệp! !
Hình ảnh sinh viên

↓ Bạn có thể xem nó từ đây 😀