Đó là lễ tốt nghiệp vào ngày XNUMX tháng XNUMX.

03/02/2020-Chưa đầy một phút đọc

Lễ tốt nghiệp

Ngày mai, 3 tháng 3 là lễ tốt nghiệp.
Buổi sáng lớp 12:30 họp trường
Buổi chiều lớp 14:30 họp trường
Hãy cẩn thận!