Cuộc phỏng vấn với ông Gwen Hung Fok, người đã giành được học bổng

06/12/2020-Chưa đầy một phút đọc

Ông Gwen Hung Fok đã giành được học bổng. Tôi hỏi anh ấy về công việc khó khăn và những giấc mơ tương lai.
Những người để lại kết quả có những giấc mơ tốt. Hãy lắng nghe giấc mơ của Gwen Hung Fok.

tags: ,