Lễ khai giảng tháng 2019 năm 10

10/15/2019-Chưa đầy một phút đọc

Lễ khai mạc tháng 10 của Tokyo Gyoen Gakuin
Ấn tượng của du học
Phần trên của điểm bắt đầu Meiji Ten!

Hôm nay là lễ khai mạc vào tháng 10 của Shinjuku Gyoen Gakuin.
Có rất nhiều bài kiểm tra, lễ khai giảng và định hướng từ sáng.
Đó là lớp học từ ngày mai. Xin đừng đến muộn

Hôm nay chúng tôi đã có lễ khai mạc tháng Mười.
Học sinh đã có bài kiểm tra vị trí, định hướng và lễ.
Có lớp từ ngày mai.
Xin đừng bỏ lỡ lớp học!

Mùi ngày tháng, ngày 10 tháng XNUMX ngày hôm nay. bắt đầu từ ngày mai

tags: