Lễ khai giảng tháng 2019 năm 10

10/15/2019-Chưa đầy một phút đọc

Lễ khai mạc tháng 10 của Tokyo Gyoen Gakuin
Ấn tượng của du học
Phần trên của điểm bắt đầu Meiji Ten!

Hôm nay là lễ khai mạc vào tháng 10 của Shinjuku Gyoen Gakuin.
Có rất nhiều bài kiểm tra, lễ khai giảng và định hướng từ sáng.
Nó sẽ là một lớp học từ ngày mai.Xin đừng đến muộn ☺

Hôm nay chúng tôi đã có lễ khai mạc tháng Mười.
Học sinh đã có bài kiểm tra vị trí, định hướng và lễ.
Có lớp từ ngày mai.
Xin đừng bỏ lỡ lớp học!

Lễ nhập học kỳ tháng 10 của trường Shinjuku Gyoen Gakuin đã diễn ra hôm nay. Có rất nhiều hoạt động đã diễn ra từ sáng như làm bài kiểm tra, lễ nhập học, buổi hướng dẫn thủ tục luật của trường. Buổi học sẽ start from ngà y mai. Mọi người đừng đi học sớm ☺

 

tags: