Khóa học hè

08/07/2019-Chưa đầy một phút đọc

Hôm nay trong khóa học hè mình đã được trải nghiệm làm các mẫu đồ ăn Ai cũng thích thú với những mẫu đồ ăn giống y như thật. (Ooroko) Bi 😆😆😆 Có vẻ như bạn cũng có thể làm (làm) parfaits, v.v. 🍓🍍🍊
Hôm nay chúng ta cùng nhau trải nghiệm làm đồ ăn nhái nhé 🍤, dù chỉ là đồ mẫu nhưng thực sự giống đồ thật !! Ngoài ra còn có các món khác có thể làm như parfait, pancake… .. 🍨
Đây là mô hình đồ ăn học bổng mùa hè nóng bỏng, hình tượng chân thực đông tây đồ ăn chân chính, đô địa chủ 嘖 嘖 稱 🤗.Hữu cơ 會 你 們 YA Có thể 來 體 驗 喔, Khác và khác Hình ảnh trả lại có thể 做 Seiyo 🍦, Bánh gạo nghèo Poor, v.v.

tags: , ,