Talkeon 2019

06/15/2019-Chưa đầy một phút đọc

Vào ngày 6 tháng 15, chúng tôi đã có một cuộc thi nói tiếng Nhật ngày hôm nay.
Hai người tham gia từ Shinjuku Gyoen Gakuin.
Có tổng cộng 18 người tham gia,
Gakuin
Nguyễn sinh viên Việt Nam có một giải thưởng đặc biệt,
Ma học sinh Trung Quốc nhận hạng XNUMX!
Xin chúc mừng! ! !
Các thầy cô cũng ủng hộ.
Cảm ơn bạn đã hỗ trợ của bạn! ! !