Báo cáo trường học

04/09/2019-Chưa đầy một phút đọc

Chúng tôi bắt đầu học kỳ từ 4/1, hãy làm mới cảm giác của mình và bắt đầu tốt !!! Mùa hoa anh đào, giờ đã hoàn toàn nở rộ.
Hoa anh đào theo mùa của Sakura Gyoen đang nở rộ, Yoshimi☺️! 4/1, kết thúc học kỳ mới của chúng tôi, gương mặt mới để đối mặt với trật tự lớn của năm mới!

Mạnh nam hoa anh đào của Shinjuku Gyoen trong một lần.
Học hỏi mà bạn đang ở trong trò chơi của bạn.

Hoa anh đào tại Shinjuku Gyoen đang nở rộ
Học kỳ mới (Shingaki) đã bắt đầu vào ngày 4 tháng 1. Hãy làm mới cảm xúc của chúng tôi và bắt đầu một khởi đầu tốt đẹp cho năm mới☺️!

tags: , , , , , ,