Cựu sinh viên tốt nghiệp

04/18/2019-Chưa đầy một phút đọc

Sinh viên tốt nghiệp đã đến trường.
Anh đang học kinh tế và kinh doanh tại một trường đại học.
Hãy làm hết sức mình.

tags: , , , ,