Tin tức | Lễ khai mạc của Tokyo Gyoen Gakuin

04/19/2018-Chưa đầy một phút đọc

Chào mừng bạn đến với Tokyo Gyoen Gakuin
Bạn có thể xem hình ảnh của lễ khai giảng ↓ tại đây. (Gakuin của Tokyo Gyoen Tôi sẽ bay tới. )

Ảnh lễ khai mạc 2018

tags: , , ,