ภาคฤดูร้อน | กิจกรรมตอนที่ 2

08/09 / 2019- อ่านน้อยกว่าหนึ่งนาที

Shinjuku Gyoen Gakuin โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมีนักเรียนบางคนที่เรียนภาษาจีน
ในวันนี้เรามีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนจีนที่เรียนที่ Shinjuku Gyoen Gakuin
เราพูดเป็นภาษาต่างประเทศ (ญี่ปุ่นจีน)!