/ * Baidu * /

ดาวน์โหลดเอกสาร

DOWNLOAD

ผู้ที่ยังไม่ได้สมัครก่อนใบสมัครโปรดดูที่

เอกสารการสมัครเข้าศึกษา

1 แบบฟอร์มใบสมัคร

2 กลับมา

3 งบการชำระเงินค่าใช้จ่าย

ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่าย

1 แบบฟอร์มใบสมัคร

2 กลับมา

1 แบบฟอร์มใบสมัคร

2 กลับมา

ส่งเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารที่จำเป็นกรอกแบบฟอร์มและส่งแบบฟอร์ม
หรือโปรดส่งไปยังเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นชินจูกุเกียวเอนกาคุอินที่คุณติดต่ออยู่

แบบฟอร์มเลิกใช้แล้ว โปรดติดต่อผู้ดูแลเว็บที่ อัพเกรด แบบฟอร์มนี้.

แปลเป็นภาษาของคุณ»