/ * Baidu * /
 • คำแนะนำการเข้าเรียนวิทยาลัย

  เกี่ยวกับการไปโรงเรียน

  Shinjuku Gyoen Gakuin Japanese Language School มีความสำเร็จมากมายในมหาวิทยาลัยชั้นนำของญี่ปุ่น จำเป็นต้องรู้กฎของญี่ปุ่นเช่นการสัมภาษณ์และดำเนินการต่อก่อนไปโรงเรียนหรือรับงาน
  รู้กฎของญี่ปุ่นสามารถสร้างความแตกต่างให้กับชาวต่างชาติอื่น ๆ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นชินจูกุเกียวเอนกาคุอินมีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยวิทยาลัยจูเนียร์และโรงเรียนอาชีวศึกษาสำหรับการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น เราให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพสัมภาษณ์การฝึกหัดเพื่อการสอบเข้าให้คำแนะนำเกี่ยวกับความก้าวหน้าส่วนบุคคลและรายงานประสบการณ์การสอบโดยบัณฑิตที่เข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

 • คำแนะนำการเข้าเรียนวิทยาลัย

  เกี่ยวกับการไปโรงเรียน

  Shinjuku Gyoen Gakuin Japanese Language School มีความสำเร็จมากมายในมหาวิทยาลัยชั้นนำของญี่ปุ่น จำเป็นต้องรู้กฎของญี่ปุ่นเช่นการสัมภาษณ์และดำเนินการต่อก่อนไปโรงเรียนหรือรับงาน
  รู้กฎของญี่ปุ่นสามารถสร้างความแตกต่างให้กับชาวต่างชาติอื่น ๆ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นชินจูกุเกียวเอนกาคุอินมีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยวิทยาลัยจูเนียร์และโรงเรียนอาชีวศึกษาสำหรับการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น เราให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพสัมภาษณ์การฝึกหัดเพื่อการสอบเข้าให้คำแนะนำเกี่ยวกับความก้าวหน้าส่วนบุคคลและรายงานประสบการณ์การสอบโดยบัณฑิตที่เข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

 • คำแนะนำการเข้าเรียนวิทยาลัย

  เกี่ยวกับการไปโรงเรียน

  Shinjuku Gyoen Gakuin Japanese Language School มีความสำเร็จมากมายในมหาวิทยาลัยชั้นนำของญี่ปุ่น จำเป็นต้องรู้กฎของญี่ปุ่นเช่นการสัมภาษณ์และดำเนินการต่อก่อนไปโรงเรียนหรือรับงาน
  รู้กฎของญี่ปุ่นสามารถสร้างความแตกต่างให้กับชาวต่างชาติอื่น ๆ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นชินจูกุเกียวเอนกาคุอินมีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยวิทยาลัยจูเนียร์และโรงเรียนอาชีวศึกษาสำหรับการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น เราให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพสัมภาษณ์การฝึกหัดเพื่อการสอบเข้าให้คำแนะนำเกี่ยวกับความก้าวหน้าส่วนบุคคลและรายงานประสบการณ์การสอบโดยบัณฑิตที่เข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

 • คำแนะนำการเข้าเรียนวิทยาลัย

  เกี่ยวกับการไปโรงเรียน

  Shinjuku Gyoen Gakuin Japanese Language School มีความสำเร็จมากมายในมหาวิทยาลัยชั้นนำของญี่ปุ่น จำเป็นต้องรู้กฎของญี่ปุ่นเช่นการสัมภาษณ์และดำเนินการต่อก่อนไปโรงเรียนหรือรับงาน
  รู้กฎของญี่ปุ่นสามารถสร้างความแตกต่างให้กับชาวต่างชาติอื่น ๆ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นชินจูกุเกียวเอนกาคุอินมีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยวิทยาลัยจูเนียร์และโรงเรียนอาชีวศึกษาสำหรับการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น เราให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพสัมภาษณ์การฝึกหัดเพื่อการสอบเข้าให้คำแนะนำเกี่ยวกับความก้าวหน้าส่วนบุคคลและรายงานประสบการณ์การสอบโดยบัณฑิตที่เข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

ผลงานทางวิชาการ

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย Tsukuba, Chiba University บัณฑิตวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวาเซดะ, Tokyo Polytechnic University บัณฑิตวิทยาลัย, Musashino University บัณฑิตวิทยาลัย, Toyo University บัณฑิตวิทยาลัย, Hitotsubashi University บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี, Josai University บัณฑิตวิทยาลัย, Nihon University บัณฑิตวิทยาลัย

บันทึกการเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการศึกษาต่างประเทศกานดา, มหาวิทยาลัย Takushoku, มหาวิทยาลัย Musashino, มหาวิทยาลัยพาณิชย์ Takasaki, มหาวิทยาลัย Nihon, มหาวิทยาลัย Reitaku, มหาวิทยาลัยโตเกียวฟูจิ, มหาวิทยาลัย Daito Bunka, มหาวิทยาลัย Aoyama Gakuin, มหาวิทยาลัย Kokugakuin, มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์โตเกียว, มหาวิทยาลัย Nihon Keizai มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว, สถาบันเทคโนโลยีโชนัน

ความสำเร็จของโรงเรียนอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยเทคนิคเซ็นทรัล, วิทยาลัยสวัสดิการเด็กโตเกียว, วิทยาลัยทราเวลแอนด์โฮเต็ล, วิทยาลัยภาษาและธุรกิจต่างประเทศนานาชาติ, วิทยาลัยธุรกิจนานาชาติฟูจิ, วิทยาลัยอิเล็คทรอนิคส์ญี่ปุ่น, วิทยาลัยอิเล็คทรอนิคส์โตเกียว, วิทยาลัยมัลติมีเดียโตเกียว, วิทยาลัยโภชนาการไซกิ, โตเกียวญี่ปุ่น วิทยาลัยเทคนิคการก่อสร้าง, วิทยาลัยธุรกิจภาษาต่างประเทศ, การทำบัญชี Nissho วิทยาลัยสวัสดิการ Mitaka, วิทยาลัย Nihon Kogakuin, โรงเรียนธุรกิจ Nakano, สถาบันเทคโนโลยีโยโกฮามา, วิทยาลัยสุขภาพและการแพทย์ญี่ปุ่น, วิทยาลัยธุรกิจนานาชาติโตเกียว , วิทยาลัยสร้างนิชโช, วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์คานางาวะ

ข้อมูลอ้างอิง
คุณสามารถดูข้อมูลอาชีพเช่นมหาวิทยาลัย (บัณฑิตวิทยาลัย) และโรงเรียนอาชีวศึกษา

URL "ศึกษาที่ญี่ปุ่น":https://www.studyjapan.jp
รองรับภาษาอังกฤษ, จีน (ประยุกต์ / ดั้งเดิม), เวียดนาม, เนปาล, ไทยและเกาหลี

แปลเป็นภาษาของคุณ»