แอปพลิเคชันแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2020

06/18 / 2020- อ่านน้อยกว่าหนึ่งนาที

ทางเข้า Shinjuku Gyoen Gakuinการลงทะเบียนในเดือนตุลาคม 2020 สิ้นสุดลง

https://gyoen.co.jp/applicationform/