ไปที่เซสชั่นการบรรยายสรุปของโรงเรียน

07/10 / 2020- อ่านน้อยกว่าหนึ่งนาที

นักเรียนและครูเข้าร่วมในเซสชั่นข้อมูลโรงเรียนอาชีวศึกษา
นักเรียนพบโรงเรียนที่พวกเขาต้องการไปหรือไม่?
มาทำงานร่วมกันเพื่อให้ทุกคนที่ Shinjuku Gyoen Gakuin สามารถไปโรงเรียนที่พวกเขาเลือกได้!

เซสชั่นการบรรยายสรุปทางวิชาการ Shinjuku Gyoen Gakuinเซสชั่นการบรรยายสรุปทางวิชาการ Shinjuku Gyoen Gakuin เซสชั่นการบรรยายสรุปทางวิชาการ Shinjuku Gyoen Gakuinเซสชั่นการบรรยายสรุปทางวิชาการ Shinjuku Gyoen Gakuin เซสชั่นการบรรยายสรุปทางวิชาการ Shinjuku Gyoen Gakuin