สัมภาษณ์กับ Mr. Gwen Hung Fok ผู้ได้รับรางวัล

06/12 / 2020- อ่านน้อยกว่าหนึ่งนาที

Mr. Gwen Hung Fok ได้รับทุนการศึกษา เราถามเขาเกี่ยวกับการทำงานหนักและความฝันในอนาคต
ผู้ที่ออกผลมีฝันดี โปรดฟังความฝันของ Gwen Hung Fok

Tags: ,