ป้องกันโคโรนากันเถอะ

08/06 / 2020- อ่านน้อยกว่าหนึ่งนาที
ปกป้องร่างกายของคุณจากโคโรนา
อยู่ห่างจากคนอื่นมากพอ
สวมหน้ากากเมื่อคุณพูด
หลีกเลี่ยงการสนทนาบนรถไฟลิฟต์และห้องเรียน
นี่คือวิดีโอเชิงป้องกัน
ระวังโคโรนา!

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นชินจูกุเกียวเอนกาคุอิน โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นชินจูกุเกียวเอนกาคุอิน โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นชินจูกุเกียวเอนกาคุอิน โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นชินจูกุเกียวเอนกาคุอิน