สำเร็จการศึกษาจาก Shinjuku Gyoen Gakuin

08/02 / 2020- อ่านน้อยกว่าหนึ่งนาที

นักเรียนที่เดินทางกลับไต้หวันได้รับใบรับรองเนื่องจากเป็นวันสุดท้ายของการเรียนวันนี้
มันน่าเสียดายที่ฉันกลับไปญี่ปุ่นเร็วกว่าที่วางแผนไว้เพราะโคโรนา
นักเรียนต้องการเรียนต่อที่ญี่ปุ่นแม้หลังจากกลับไต้หวันแล้ว
ฉันสนับสนุนคุณ! !!โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นชินจูกุเกียวเอนกาคุอิน โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นชินจูกุเกียวเอนกาคุอินโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นชินจูกุเกียวเอนกาคุอิน โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นชินจูกุเกียวเอนกาคุอิน