Giờ học tiếng Nhật cá nhân 個人授業

Giáo trình xây dựng theo nguyện vọng của người học với hững bài học phù hợp với trình độ, mục đích và tốc độ của học viên. Là khóa học hoàn hảo cho những ai không có thời gian học cố định. Mục đích của khóa học là giúp học viên vận dụng tối đa ngôn ngữ tiếng nhật .
学生のレベル・目的・ペースに合わせたレッスンが提供できます。なかなか固定した時間がとれず、個人で集中して日本語を学びたい方に最適なコースです。日本語の運用力強化を目的とします。

Yêu cầu đối với người tham gia khóa học ngắn hạn 個人授業 受講資格

Người có thị lực visa tạm trú tại Nhật
日本滞在資格取得者

Thời hạn tuyển sinh khóa học cá nhân 個人授業 募集時期

Hãy nộp đơn trước 1 tháng từ khi có nguyện vọng muốn tham gia khóa học.
授業参加希望一ヶ月前までに申し込みください。

Tiền học phí giờ học cá nhân 個人授業 費用

(Áp dụng từ ngày mùng một tháng 4 năm 2014)
(2020年1月1日より適用)

Tiền nhập học 入学金(円)
Tiền học phí 授業料 / コマ(円)
20,000
4,200

Lưu ý: Phí tài liệu thu theo phí thực tế
注)教材費等は実費徴収とします。
1 tiết học 45 phút
注)授業1コマは45分です。

Thời gian học giờ học cá nhân 個人授業 授業時間

Giờ học trong khoảng từ 9 giờ đến 20 giờ, mỗi tiết học 45 phút.
Ngày học học viên hãy hẹn trước một tuần, mỗi ngày học 2 tiết trở nên, mỗi tháng học 10 tiết trở nên.
授業は45分1コマ、9時から20時の間、授業日の一週間以上前に、2コマ単位以上、月10コマ以上のご予約をお願いします。