သင်တန်းများ

ရေတိုသင်တန်း

ဤသင်တန်းသည်အချိန်တိုအတွင်းဂျပန်စာကိုလေ့လာလိုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ရည်ရွယ်ချက်မှာဂျပန်စာကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေရန်ဖြစ်သည်။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကိုကျောင်းသားများ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီဆုံးဖြတ်သည်။

ရေတိုသင်တန်းများအတွက်အရည်အချင်း

ဂျပန်မှာနေထိုင်ခွင့်

ကာလတိုသင်တန်းစုဆောင်းကာလ

ကျေးဇူးပြု၍ သင်တန်းမတက်မီအနည်းဆုံးတစ်လလျှောက်ထားပါ။

ရေတိုသင်တန်းကြေး
(၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှစတင်သည်)
သင်တန်းများ
ကာလ
6 လအတွင်း 3 လအတွင်း 1 လအတွင်း
ကျောင်းအပ်ကြေး
ကျူရှင်အခကြေးငွေ
20,000 စက်ဝိုင်း
330,000 စက်ဝိုင်း
20,000 စက်ဝိုင်း
167,000 စက်ဝိုင်း
20,000 စက်ဝိုင်း
58,400 စက်ဝိုင်း
စုစုပေါင်း (ယန်း) 350,000 စက်ဝိုင်း 187,000 စက်ဝိုင်း 78,400 စက်ဝိုင်း
သင်ကြားရေးပစ္စည်းအခကြေးငွေများကိုကောက်ခံပါမည်။
ရေတိုသင်တန်းသင်ခန်းစာအချိန်

တစ်ပတ် ၅ ရက် (တနင်္လာနေ့မှသောကြာ)
နံနက်ပိုင်းအပိုင်း ၉ း ၂၀-၁၂ း ၅၀
မွန်းလွဲပိုင်း: 1: 10-4: 40
၄၅ မိနစ် x ၄ အချိန်အချိန်ကာလ / ၁ ရက်

သင်၏မိခင်ဘာသာစကားသို့ပြန်ဆိုပါ»