ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမှစတင်ကာဂျပန်ဘာသာစကားသင်တန်းအတွက်ကျောင်းသားများကိုရှာဖွေနေသည်။

02/06 / 2020- တစ်မိနစ်ခန့်ဖတ်ရန်

Shinjuku Gyoen Gakuin မှာပြင်ဆင်မှုသင်တန်းကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောင်းသားများကိုဇူလိုင်လ ၂၀၂၀ တွင်စုဆောင်းပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအခြားသင်တန်းများရှာဖွေနေသည် ဖြစ်၍ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

အသေးစိတ်အတွက် Shinjuku Gyoen Gakuin ရှိလေ့လာရေးသင်တန်းများ၏စာရင်းကိုကြည့်ပါ။

/ ဂျပန် - သင်တန်း -

Tags: ,