HAPPY BIRTHDAY (≧ ▽ ≦)

11/29/2019 - Less than a minute read

생일 축하! !
어제는 베트남 학생의 생일이었습니다 (^^ ♪
신주쿠 교 엔 학원에서는 생일 학생에 원장 선생님으로부터 멋진 선물이 보내집니다 (웃음)
에헤헤 ♡ 무엇이 있나구나 ~? ?

Chúc mừng sinh nhật! ️Hôm qua là sinh nhật của học sinh Việt Nam.💛💛
Hiệu trưởng Trường Shinjuku Gyoen Gakuin đã gửi món quà đặc biệt đến học sinh. Không biết món quà gì vậy nhỉ? ? □ (^. ^) 노
생 일대 쾌락! 昨天是 월남 學生으로 생 일 😊
신주쿠 교 엔 학원으로 學生와 會收 도래 교장으로 禮物 🎀
嘻嘻 (≧ ▽ ≦) 猜猜 리에면 是 什麼? ?

Happy Hapyy (birthday) Birthday😍✨✨
Yesterday is our vietnam 's student Birthday🎉🎉
each students receive a secret present from Principal🎁
Let 's guess what is inside (≧ ▽ ≦)

태그 : , ,