Shinjuku-ku, Bunkyo-ku, Minato-ku | Corona vaccination reservation August 8 ~

08/24/2021-4 minutes read

For students living in Shinjuku, Bunkyo, and Minato Wards who have not yet made a reservation for coronavirus vaccination.
Reservations for mass inoculations at Tokyo Dome will begin online at 8:30 am on August 8th.The reservation limit is only 30 people.If you are thinking of making a reservation, please start at the same time as the reservation start time.
Đối với những học sinh sống ở các Shinjuku, Bunkyo và Minato chưa đăng ký tiêm phòng corona virus.Việc đặt trước lịch hẹn để tiêm tại Tokyo Dome sẽ bắt đầu trực tuyến lúc 8:30 sáng ngày 30 tháng 8. Số lượng đặt trước chỉ 800 người. Nếu bạn đang nghĩ đến việc đặt lịch hẹn trước, vui lòng bắt đầu cùng lúc với thờ i gian bắt đầu đặt lịch tiêm.
A student living in Shinjuku, Bunkyo, Minato, and inoculating coronavirus poisonous seedlings.
Large-scale inoculation contract at Tokyo Dome started on August 8th at 30pm and 8 minutes on the network.Correction limit
800 people for a small amount.Simultaneous start time of corrections considering the existence of Nyoka and corrections.
For students living in Shinjuku, Bunkyo, and Minato Wards who have not yet made a reservation for coronavirus vaccination.
Reservations for mass inoculations at Tokyo Dome will begin online at 8:30 am on August 30th. The reservation limit is only 800 people. If you are thinking of making a reservation, please start at the same time as the reservation start time.

[Inoculation date] (August 8 (Monday) reservation start)
10月4日(月)・5日(火)・12日(火)・13日(水)・14日(木)・15日(金)・18日(月)・19日(火)・20日(水)・21日(木)の予定です。いずれも午前9時~午後2時の接種時間。(最終受付は午後1時30分)
* The second inoculation is scheduled for the same venue and time zone four weeks later, and will be automatically assigned when you select the desired date for the first inoculation.
* The inoculation date may change in the future.
[Ngà y tiêm chủng] (Ngà y 30 tháng 8 (Thứ Hai) bắt đầu đặt lịch hẹn.
Ngà y 4 tháng 10 (thứ Hai), Ngà y 5 (thứ ba), ngà y 12 (thứ ba), ngà y 13 (thứ tư), ngà y 14 (thứ năm), ngà y 15 (thứ sáu), ngà y , ngà y 18 (thứ ba), ngà y 19 (thứ tư) và ngày 20 (Thứ năm). Thời gian từ 21 giờ đến 9 giờ (Buổi cuối cùng là lú)
* Lần tiêm chủhứ hai ược lên lịch cho cho cho cho cho cộ một ịa điểm và múi gi đ đ n tuần
* Ngà y tiêm chủng có thể thay đổi
[Inoculation date] (August 8 (star period 30) revision start)
October 10th (4st star period), 5th (12nd star period), 13th (14nd star period), XNUMXth (XNUMXrd star period), XNUMXth
(15th star period), 18th (19th star period), 20th (XNUMXst star period), XNUMXth (XNUMXnd star period) Deposit XNUMXth (star period)
21) Japanese 9 days (00 weeks).Due to the inoculation time, 2:00 pm to XNUMX:XNUMX pm. (Last contact
1:30 pm due to waiting time)
* Second inoculation safe and evacuated four-star period post-same area, same place, parallel choice, primary inoculation
Automatic distribution at the time of date.
* Inoculation date is possible.
[Inoculation date] (August 30th (Monday) reservation start)
October 4th (Mon), 5th (Tue), 12th (Tue), 13th (Wed), 14th (Thu), 15th (Fri), 18th (Mon), 19th (Tue) It is scheduled for 20th (Wednesday) and 21st (Thursday). Inoculation time from 9:00 am to 2:00 pm in each case. 1:30 p.m.)
* The second inoculation is scheduled for the same venue and time zone four weeks later, and will be automatically assigned when you select the desired date for the first inoculation.
* THE INOCULATION DATE MAY CHANGE IN THE FUTURE.

[Reservation start date and time]
From 8:30 am on Monday, August 8
[Ngà y và giờ bắt đầu đặt chỗ]
Từ 8h30 thứ 2ngày 30/8
[Correction start date sum time]
從 August 8th, star period 30 pm 8:30 start
[Reservation start date and time]
FROM 8:30 Am ON MONDAY, AUGUST 30th

[Vaccine used] Pfizer vaccine
[Vắc xin để sử dụng] Vắc xin Pfizer
[Used epidemic seedlings] Kirui epidemic seedlings
[Vaccine to use] Pfizer vaccine

[Reservation method]
・ Reservation via the Internet (PC / smartphone)
Please see "Vaccine Reservation Site" (external site is displayed in a new window).
[Phương thức đặt lịch]
・ Đặt qua Internet (PC / điện thoại thông minh)
Vui lòng xem “Trang web đặt trước vắc xin” (trang web được hiển thị trong window mới).
[Deposit method]
・ Passing network road (PC / intelligent handset) revision
Review "Peaceful Seedling Correction Vaccine" (Extranet New Window Vaccine)
[Reservation method]
・Reservation via the Internet (PC/smartphone)
Please see “Vaccine Reservation Site” (external site is displayed in a new window).

If you would like to make a reservation, please contact the office staff.
Em học sinh nào có nhu cầu đặt lịch vui lòng liên hện hân viên văn phòng trường đển hận được sự
Demand reservation, contractor 蹫 辦 public office worker.
If you would like to make a reservation, please contact the office staff.

https://vaccine-info-shinjuku.org/link.html