October 2019 entrance ceremony

10/15/2019-Less than a minute read

ソ ソ ソ 10 XNUMX XNUMX 譛 譛 XNUMX 譛 XNUMX 譛
ュ ュ ュ ュ ァ ァ ァ ァ ァ ァ ァ ュ ュ ュ
Sly lord, ゥ ゥ ァ ァ ヲ ∵ コ ヲ ∵ コ ヲ ∵ コ ヲ ∵ コ ヲ ∵ コ

Today is the Shinjuku Gyoen Gakuin October entrance ceremony.
There are plenty of tests, entrance ceremonies and orientations from the morning.
It will be a class from tomorrow.Please do not be late ☺

Today we have had Oct entrance ceremony.
Students had placement test, orientation and ceremony.
There are class from tomorrow.
Please dont miss the class!

Lễ nhập học kỳ tháng 10 của trường Shinjuku Gyoen Gakuin đã diễn ra hôm nay. Có rất nhiều hoạt động đã diễn ra từ sáng như làm bài test, lễ nhập học, buổi hướng dẫn các thủ tục luật lệ của trường. Buổi học sẽ bắt đầu từ ngà y mai. Mọi người đừng đi học muộn n he ☺

 

tags: