Khóa học lên

Khóa học lên cao: Khóa học dành cho các học viên muốn học lên đại học, cao học hay các trường cao đẳng dạy nghề tại Nhật. Tại khóa học này, học viên sẽ được đào tạo những kỹ năng tiếng nhật cần thiết để có thể thi đỗ tại các trường học này. Nhà trường sẽ tư vấn và luyện phỏng
vấn riêng cho từng học viên.
Một năm có 4 kỳ nhập học là kỳ tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10

Để  nhập học vào khóa học lên, ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu sau đây.

1.Tại thời điểm nộp đơn, người nộp đơn phải hoàn thành tối thiểu là 12 năm học.
2.Người bảo lãnh phải có đủ tài chính để
chi trả tiền học phí và tiền sinh hoạt cho học viên khi du học tại Nhật.
3.Người nộp đơn phải có phẩm chất tốt, sức khỏe tốt, chuyên cần học hành và chấp hành tuân thủ những quy định pháp luật của
Nhật Bản.

Kỳ tuyển sinh khóa học lên cao
Tên Khóa Học (Khóa Học Lên) Thời kỳ Thời gian Học Hạn nộp đơn Thời điểm thông báo kết quả
Khóa học 1.3 năm (Khóa học lên) Hiện đang tuyển sinh kỳ tháng 1 năm 2019

1.3年コース(進学コース)2019年一月生Đang tuyển sinh

15 tháng Ngày 16 tháng 9 năm 2018 Cuối tháng 11 năm 2018
Khóa học 2 năm ( Khóa học lên) Tuyển sinh Kỳ tháng 4 năm 2018

2年コース(進学コース)2019年四月生

24 tháng Ngày 20 tháng 11 năm 2018 Cuối tháng 2 năm 2019

Khóa học 1.9 năm (Khóa học lên) Tuyển sinh kỳ tháng 7 năm 2018

1.9年コース(進学コース)2019年七月生

21 tháng Khoảng đầu tháng 3 năm 2019 Cuối tháng 5 năm 2019
Khóa học 1.6 năm (Khóa học lên)Tuyển sinh kỳ tháng 10 năm 2019

1.6年コース(進学コース)2019年十月生 

18 tháng Ngày 30 tháng 5 năm 2019 Cuối tháng 8 năm 2019
Chi phí của khóa học lên

(Áp dụng từ ngày mùng 1 tháng 4 năm 2018)
 1. Chi phí cần thiết để ghi danh xin nhập học (Đã bao gồm tiền thuế tiêu thụ)

Phí Đăng Ký 20,000

Phí đăng ký là 20,000 yên, hãy thanh toán ngay khi nộp hồ sơ.
Phí nhập học có giá trị đến 2 năm.Tuy nhiên cần lưu ý rằng các khoản học phí và lệ phí có thể thay đổi.
Tiền học phí 12 tháng nhất thiết phải nộp trước khi nhập học.
Ngoài ra sau khi nhập học, phần còn lại của học phí hãy thanh toán một tháng trước khi khóa học bắt đầu.
(1) Thời điểm nhập học

Khóa Học Khóa Học Lên Cao
Thời Hạn 12 tháng
Phí Nhập Học
Tiền Học Phí
Phí Tài Liệu
Tiền Bảo Hiểm
50,000
600,000
60,000
12,000
Tổng Cộng 722,000

(2) Sau khi nhập học

Khóa Học
(Thời Kỳ)
Thời Hạn
2 năm
(Học Sinh Kỳ Tháng 4)
12 tháng
1.9 năm
(Học Sinh Kỳ Tháng 7)
9 tháng
1.6 năm
(Học Sinh Kỳ Tháng 10)
9 tháng
1.3 năm
(Học Sinh Kỳ Tháng 1)
3 tháng
Tiền Học Phí
Phí tài liệu
Tiền Bảo Hiểm
600,000
60,000
12,000
468,000
46,000
11,000
312,000
32,000
7,000
159,000
17,000
4,000
Tổng Cộng 672,000 525,000 351,000 180,000


2. Phương thức thanh toán

Tại văn phòng hoặc chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng nhà trường theo hướng dẫn.
Phí chuyển khoản tiền học phí phía bên chuyển chịu trách nhiệm chi trả đầy đủ.
Ngoài ra vui lòng điền đầy đủ phía trước họ tên, số biên nhận để tránh nhầm lẫn khi thu nhận.
Thanh toán chuyển khoản vào tài khoản của trường Shinjuku Gyoen Gakuin theo hướng dẫn ở hướng này.
liên kết
新宿御苑学院の銀行振込先はこちらです。


3. Bảo Hiểm

Tất cả mọi người hãy tham gia bảo hiểm y tế quốc gia và bảo hiểm chấn thương.Tiền phí bảo hiểm y tế quốc gia mỗi tháng khoảng 1,000 yên.

   4. Tiền trả lại

Tiền phí đã đóng một lần theo nguyên tắc chung là không hoàn trả lại.
Tuy nhiên, trong các trường hợp ghi tiếp theo, nếu tuân theo các quy định của trường chúng tôi sẽ hoàn trả lại. Việc hoàn trả lại có hiệu lực trong một năm kể từ ngày thu nhận.
1.Trong trường hợp không qua được kỳ sát hạnh kiểm tra của Cục xuất nhập cảnh Tokyo, tiền phí tuyển sinh sẽ không hoàn trả lại.
2.Mặc dù được coi là thích hợp trong việc kiểm tra của Cục xuất nhập cảnh khu vực Tokyo nhưng trước ngày nhập cảnh vào Nhật nếu như hủy bỏ ngày đến Nhật thì học phí sẽ được hoàn trả lại.Tuy nhiên, trong trường hợp đã nhập học nhưng sau đó thôi học thì số tiền học phí sẽ được khấu trừ từ ngày bắt đầu kỳ học đến tháng liên lạc thông báo nghỉ học.
3.Sau khi nhập cảnh sẽ không được hoàn trả lại trong mọi trường hợp

   5. Các chi phí khác

Thanh toán các khoản chi phí cần thiết được quyết định từ hiệu trưởng và các chi phí liên quan đến việc chuyển khoản tiền nhập học, hoàn lại tiền,nộp séc…vv  sẽ là thu theo chi phí thực tế
学院が必要と認めた費用及び送金小切手等による入金、返金、そして為替に係る費用は実費徴収とします。

Khóa học lên cao, Thời gian học 

Tuần học 5 buổi (Thứ hai~Thứ sáu)
Ca sáng: 9:00~12:30
Ca chiều: 1:20~4:50
Hướng dẫn việc học lên: 12:30~13:15
45 Phút×4 tiết học/1 Ngày